Bækkelaget Sportsklub – Tøffest uten Fluor

Postet av Bækkelagets SK - Ski den 17. Des 2017

De fleste med ski-interesse har vel fått med seg fluordebatten som har pågått både i media og offisielle organer i ski-Norge siste år. På høstmøtet til Skiforbundet i år ble det vedtatt et betinget forbud mot fluor som vil tre i kraft på det tidspunkt man har gode kontrollmetoder for å identifisere fluor på skiene. Slike kontrollmetoder finnes per i dag ikke.

Mange skiklubber ønsker å gå lenger enn Skiforbundet og har tilsluttet seg en felles allianse «Tøffest uten Fluor» hvis hensikt er å drive holdningsskapende arbeid for å redusere/eliminere fluorbruken i skisporten, og da spesielt i de aldersbestemte klassene under junioralder. Vi ser også at stadig flere skirenn i aldersbestemte klasser tilslutter seg kampanjen, og oppfordrer til fluorfrie renn. BSK sitt KM langdistanse forrige sesong var også med på dette.

Fokuset i kampanjen er å unngå alle glidprodukter som inneholder fluorforbindelser. Dette betyr produkter av typen LF/HF, pulver, klosser, væsker etc med fluorforbindelser.

Det er flere argumenter for å unngå bruk av fluorbaserte glidprodukter. De fluorforbindelsene som benyttes i disse produktene er både helseskadelige og miljøskadelige, og produktene er også veldig dyre sammenliknet med andre glidprodukter og kostnadsnivået som drives fram hever terskelen for å være med i vår fine idrett.    


Styret i skigruppa i BSK har i styremøte nr 9/2017 behandlet klubbens holdning til Fluor, og har sammen med sportslig leder vedtatt følgende standpunkt:


Fordi det er risiko for helse- og miljøskader knyttet til bruk av glidsmøring med fluor vil vår klubb oppfordre alle utøvere og skismørere til å bruke glidprodukter uten fluor – på tur, trening eller renn. Dette gjelder spesielt i de aldersbestemte klassene under 17 år.

Vi slutter oss derfor til de skiklubber i Norge som mener det er best å være «Tøffest uten fluor». Dette vil vi synliggjøre gjennom klubbens smøretips for trening og renn.

I tillegg må alle i vår klubb påse at vedtatte smørevettregler og regler for avfallshåndtering blir fulgt i alle sammenhenger. 


Styret presiserer videre i sitt vedtak: BSK skigruppa inkluderer ingen fluorbaserte glideprodukter i sine offisielle smøretips til skirenn under junioralder. Unntak til dette punkt er viktige renn for 15-16 år slik som Hovedlandsrenn spesielt, hvor konkurrenter forventes å benytte glideprodukter med fluor og vi av «fair play» hensyn vil kunne gjøre det samme fram til et forbud fra forbundet vil tre i kraft.   0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline