Ekstraordinært årsmøte 25/10/16

Postet av Bækkelagets SK den 11. Okt 2016

KSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I BÆKKELAGETS SPORTSKLUB

Hovedstyret innkaller til ekstraordinært årsmøte i BSK Tirsdag 25. oktober 2016 kl. 18.00

Sted: Klubblokalene på Ekeberg


DAGSORDEN:

1. Åpning

2. Velge dirigent (er) og referent(er)

3. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Godkjenne innkallelse og dagsorden

5. Valg av ny styreleder for Norway Cup

6. Innmelding i Norges Gymnastikk- og turnforbund.


Opprettelse av en ny gruppe i Bækkelagets Sportsklub - BASIS-gruppe (inkludert turn).

Bakgrunn:

BASIS-gruppen har flere formål. Gruppen skal være en rekrutteringsarena og barns første møte med klubben, gjennom aktiviteten GymLek. Den fysiske og motoriske utviklingen er stadig tema for diskusjon. Eksperter mener at nordmenn gradvis får dårligere helse, fysisk form og motorisk nivå. BSK skal være en samfunnsaktør som motvirker den negative utviklingen. BASIS-gruppen skal videre legge til rette for at klubbens ungdom oppfyller sportsplanens fysiske mestringsmål ved å gjennomføre basistrening på tvers av idrettene. BASIS-gruppen vil når BSK er innmeldt i Gymnastikk og Turnforbundet kunne konkurrere innen konkurranseturn.

Forslag til vedtak:

«Det ekstraordinære årsmøte i Bækkelagets Sportsklub godkjenner opprettelsen av BSK Basis gruppe. HS/AU gis mandat til å melde inn gruppa i Gymnastikk og Turnforbundet så snart dette er praktisk hensiktsmessig».


Valgkomiteens innstilling på styreleder for Norway Cup.


Velkommen

Øystein Rikheim Sundelin

Leder av Bækkelagets Sportsklub


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline