Bestilling av klubbtøy

Tøybestilling skjer generelt en gang i året. Dette skjer på senvinteren/ tidlig på våren slik at tøyet er klart til sesongstart. Bestillingen foregår via nett og informasjon vil bli sendt ut i våre kanaler.

Alle nye medlemmer får 50 % på første tøybestilling. Dette må du selv melde ifra om til økonomiansvarlig som refunderer 50 % i etterkant.

Vi har også et lite lager med tøy på kontoret, så dersom noen har behov for tøy utenom felles tøybestilling kan man hente her. Dersom du henter tøy på kontoret er det viktig at man gir beskjed til økonomiansvarlig.

Det er viktig at alle løpere løper med klubbtøy på konkurranser og på treninger for å vise klubbtilhørighet og reklamere for sponsorer.


Spesifikke retningslinjer og bestillingskjema for tøybestilling 2020 finner du under: 

BESTILLING AV TRENINGS OG LØPSTØY 2020 v2.docx

Order-sheet_Noname-February-2020.xlsx


Levert avIdrettenOnline