Regler for økonomisk støtte fra klubben 

Bækkelaget (hovedklubben) har en stipendordning for spesielt lovende løpere som ønsker å satse på sin idrett. Før sesongen starter
avgjøres det hvem som blir innstilt til å få et slikt stipend. 

O-gruppa gir økonomisk støtte til en rekke anledninger:

  • Vanlige o-løp (ikke ferieløp): Standard medlemmer får dekket ordinær startkontingent.
  • NM / Hovedløp: O-gruppa dekker ordinær startkontingent. For reise og opphold betaler standard medlemmer en egenandel som er lavere enn faktisk kostnad.
  • Alle stafetter, inkl. Jukola og Tiomila: O-gruppa dekker startkontingent. For de store stafettene i utlandet betaler standard medlemmer en egenandel som er lavere enn faktisk kostnad.
  • Treningssamlinger: Standard medlemmer betaler en egenandel som er lavere enn selvkost.
  • Representasjonsoppgaver: Noen representasjonsoppgaver på landslaget krever at utøveren betaler en egenandel. Ved deltakelse på landslag eller landslagssamlinger hvor det har vært et uttak får standard medlemmer dekket landslagets egenandel opp til kr 5000 per år. Overskytende forutsettes dekket av utøveren selv, eventuelt gjennom utbetalt stipend fra hovedklubben.

Som hovedregel skal selvkostmedlemmer betale selvkost ved deltakelse i ovenstående arrangementer. Satser for hhv. standardmedlemmer og selvkostmedlemmer fastsettes spesielt ved hver samling eller stafett. Selvkostmedlemmer deltar imidlertid på ordinære treninger og klubbkvelder under samme betingelser som klubbmedlemmer.

Vi prøver å holde egenandelene lave, men dette vil til enhver tid være avhengig av o-gruppas økonomi. I spesielle tilfeller kan o-gruppa også være behjelpelig med dekning av utvalgte øvrige kostnader.

For å få støtte fra klubben forutsettes det at man følger klubbopplegget. Påmeldinger er bindende når fristen er gått ut. Løpere som er meldt på opplegg, men som ikke blir med, må selv dekke utgiftene klubben måtte ha som følge av deres manglende deltakelse. Ved å melde fra i god tid, vil vi jobbe for at disse kostnadene reduseres eller fjernes.

Transport
Der klubben ikke dekker transport, oppfordrer vi til samkjøring. Dette må da avtales internt. Det er passasjerenes ansvar å avtale betaling med sjåfør, og dette bør skje uoppfordret. Vi anbefaler å benytte klubbens sats på 2,50 kr/km.


Levert av IdrettenOnline