Aktivitetsavgifter


  • Standard medlemskap voksen (21+): 2.200 kroner
  • Standard medlemskap junior (17-20): 1.650 kroner
  • Standard medlemskap ungdom (-16): 650 kroner for
  • Selvkost-medlemskap alle aldre: 650 kroner
  • Familiemedlemskap med inntil to personer i alder 17+ år i familien, (dvs. to foreldre): 2.200 kroner

Felles aktivitetsavgift for barn opp til 12 år: For barn opp til 12 år er det en øvre grense for hva de betaler i aktivitetsavgift totalt i året til klubbens grupper samlet. Grensen er ulik for de ulike årstrinn, og varierer fra ca. 1500 til ca.2500 (fjorårets satser). Det betyr at om man betaler denne felles aktivitesavgiften til hovedklubben, så kan man være med i alle grupper man vil uten å belastes med aktivitetsavgift i den enkelte gruppe.


Dette dekkes:

Standard medlemskap:

- Startkontingenter dekkes. (Med unntak av ferieløp)
- Sponset egenandel til samlinger og de store stafettene.


Selvkostmedlemskap:

- Betaler alle startkontingenter selv.
- Betaler selvkost ved samlinger og de store stafettene.


Familiemedlemskap:

- Barna (-16) har betingelser som standard medlemskap
- Foreldre betaler 50% av startkontingentene selv
- Foreldre får sponset egenandel til samlinger og de store stafettene.


Alle, uavhengig av type medlemskap, får delta på treninger og dra nytte av vår felles trener. Alle forventes også å delta på dugnader og jobbe i Norway Cup.


Levert av IdrettenOnline